සෞඛ්‍යය

පශ්චාත් සීමාවාසික වෛද්‍යවරුන් 600කට පත්වීම්

පශ්චාත් සීමාවාසික වෛද්‍යවරුන් 600කට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම දින (02) සෞඛ්‍ය හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ...

‘මාස්’ හෝල්ඩින්ස් ආයතනයෙන් ‘සුවසැරිය’ට කෝටි 21/2ක ගිලන්රථ 5ක්

ඇඟළුම් අපනයනයේ මෙරට ප්‍රමුඛයා වන ‘මාස්’ හෝල්ඩින්ස් ව්‍යාපාරික ජාලය තවත් සමාජ සත්කාරයකට දායකවෙමින් රුපියල් කෝටි දෙකහමාරක මුදලක් වැය කරමින් ‘සුවසැරිය’...

බහුකාර්ය සංවර්ධන සහයක පුහුණුලාභීන් 93කට සෞඛ්‍ය කාර්ය සහයක පත්වීම්

දකුණු ආසියාවේ තිබෙන විශිෂ්ඨතම මාතෘ රෝහල වන කරාපිටිය නව මාතෘ රෝහල මාර්තු මස සෞඛ්‍ය සේවාවට එක්වන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසනවා....