සෞඛ්‍යය

උත්සව සමයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයෙන් ජනතාවට ඉල්ලීමක්

බෝ නොවන රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් හැකි තාක් ආරක්ෂා වීමට කටයුතු කරන ලෙස සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. විශේෂඥ වෛද්‍ය රංජිත්...

මේ දිනවල ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා A සහ B වෛරස ව්‍යාප්තියේ වැඩිවීමක්

ළමුන් සහ වැඩිහිටියන් අතර මේ දිනවල ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා A සහ B වෛරස ව්‍යාප්තියේ වැඩිවීමක් වාර්තාවන බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි. රිජ්වේ ආර්යා...

පිරිමින් වයස අවු.141 දක්වාත් කාන්තාවන් වයස අවු.130 දක්වාත් ජීවත්විය හැකි

පිරිමි පාර්ශවයට වයස අවුරුදු 141 දක්වාත් කාන්තා පාර්ශවයට වයස අවුරුදු 130 දක්වාත් ජිවිත්විය හැකි බව නවතම අධ්‍යනයකින් හෙළිව තිබෙනවා. 1910...