විදෙස් පුවත්

චීනය ඒකාධිපතියන්ට මිනීමරුවන්ටත් සල්ලි දෙනවා – ජර්මානු නාවික හමුදා ප්‍රධානී

යම් රටක සම්පත් සඳහා අයිතිවාසිකම් ලබාදෙන තාක් චීනය “ඒකාධිපතියන්ට සහ මිනීමරුවන්ට මුදල් ලබා දෙන” බව ජර්මානු නාවික හමුදා ප්‍රධානී වයිස්...

එක්සත් ජනපදය යුක්රේනයේ තානාපති කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලයේ පවුල්වලට නියෝගයක්

එක්සත් ජනපදය යුක්රේනයේ තානාපති කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලයේ පවුල්වලට එයින් පිටව යන ලෙස නියෝග කර තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා....

චිලියේ වාමාංශික ජනාධිපතිගේ නව කැබිනට් මන්ඩලය විශේෂ වේ, 24න් 14ක්ම කාන්තාවන්, 40ට අඩු 6ක්

පසුගිය මාසයේ මැතිවරණ ජයග්‍රහණයක් සිදු කළ චිලියේ වාමාංශික ජනාධිපති ගේබ්‍රියෙල් බෝරික්, සිය නව කැබිනට් මන්ඩලය ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අතර එහි...