විදෙස් පුවත්

මිනිස්සු වඳ වෙයිද? ලොව දරු උපත්වල ‘විශාල පහළ යාමක්’ ?

ගෝලීය මට්ටමින් දරු උපත් පහළ යාම සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ නිසි සූදානමක් නොවීම නිසා විශාල වශයෙන් සාමාජයීය බලපෑම් ඇති කිරීමට ඉඩ තිබෙන...

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අඟහරු මෙහෙයුමට නායකත්වය දෙන කාන්තාව

මෙහෙයුමේ ප්‍රධාන විද්‍යාඥවරිය සාරා අල්-අමීරි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අඟහරු ග්‍රහයා වෙත යවන සිය යානය වන "අමාල් | HOPE" (අරාබි...