ලොව සතුටින්ම ජීවත් වන පුද්ගලයන් වෙසෙන රටවල් අතරින් දෙවන ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට

ශ්‍රී ලංකාව ලොව සතුටින්ම ජීවත් වන පුද්ගලයන් වෙසෙන රටවල් අතරින් දෙවන ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාව ලොව සතුටින්ම ජීවත් වන පුද්ගලයන් වෙසෙන රටවල් අතරින් දෙවන ස්ථානයට

Sapien Labs නමැති අන්තර්ජාතික පර්යේෂණ ආයතනයක් විසින් 2023 වසරේ ලෝක මානසික යහපැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවක ශ්‍රී ලංකාවට සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිමි වී තිබෙනවා.

එම සමීක්ෂණ වාර්තාවට අනුව ලොව සතුටින්ම ජීවත් වන පුද්ගලයන් වෙසෙන රටවල් අතරින් දෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවයි.

ඩොමිනිකන් ජනරජය මෙම ලැයිස්තුවේ ඉදිරියෙන් සිටින අතර ටැන්සානියාව, පැනමාව සහ මැලේසියාව පළමු රටවල් පහ අතරට පැමිණ තිබෙනවා.

ධනවත් රටවල් මෙම ලැයිස්තුවේ ඉතා අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින් ලෝකයේ වඩාත් අසතුටින් වෙසෙන ජනතාව වැඩි වශයෙන් ජීවත්වන රටවල් අතරට එක්ව තිබීමේ ප්‍රවණතාවයක් මෙම පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල පෙන්නුම් කරනවා.

එමෙන්ම ලොව ප්‍රීතිමත් රටවල් අතරට එක්ව ඇති ඩොමිනිකන් ජනරජය, ටැන්සානියාව හා පැනමාව ආදී රටවල් ඉංග්‍රීසි භාෂකයින් අවම වශයෙන් ජීවත්වෙන තවමත් දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් වීමද විශේෂත්වයක්.

රටවල් 71ක වෙසෙන පුද්ගලයන් 400,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ කරගනිමින් සිදු කර ඇති මෙම සමීක්ෂණයෙන් අනාරණය වී ඇත්තේ ලොව අසතුටින්ම ජීවත් වන පුද්ගලයන් සිටින රටවල් 6 අතරට උස්බෙකිස්තානය, එක්සත් රාජධානිය, දකුණු අප්‍රිකාව, බ්‍රසීලය, ටජිකිස්තානය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව එක්ව ඇති බවයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *