නිදහස වෙනුවෙන් දිවයින පුරා සුරාසැල් වැසෙයි

නිදහස වෙනුවෙන් දිවයින පුරා සුරාසැල් වැසෙයි

නිදහස වෙනුවෙන් දිවයින පුරා සුරාසැල් වැසෙයි

76 වන නිදහස් දින සමරු උළෙල නිමිත්තෙන් දිවයින පුරා පිහිටි සුරාසැල් වසා තැබීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පෙබරවාරි 03 වනදා සිට පෙබරවාරි 05වනදා දක්වා සුරාසැල් වසා තැබිය යුතු බවයි සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන්නේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *