ගාසා තීරයේ අවු 2ට අඩු දරුවන්ගෙන් 90%ක පිරිසකට අවශ්‍ය තරම් ආහාර ලබා ගත නොහැකි තත්ත්වයක්

ගාසා තීරයේ අවු 2ට අඩු දරුවන්ගෙන් 90%ක පිරිසකට අවශ්‍ය තරම් ආහාර ලබා ගත නොහැකි තත්ත්වයක්

ගාසා තීරයේ අවු 2ට අඩු දරුවන්ගෙන් 90%ක පිරිසකට අවශ්‍ය තරම් ආහාර ලබා ගත නොහැකි තත්ත්වයක්

ගාසා තී‍රයේ දරුවන් සාගින්නෙන් හා මානසික හිංසනයෙන් දැඩි ලෙස පීඩා විඳිමින් සිටින බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල පවසයි.

එම අරමුදල පසුගියදා නිකුත් කළ සමීක්ෂණ වාර්තාවක් අනුව, ගාසා තීරයේ වයස අවුරුදු 2ට අඩු දරුවන්ගෙන් 90%ක පිරිසක් නිසි සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සහතික කිරීමට අවශ්‍ය තරම් ආහාර ලබා ගත නොහැකි තත්ත්වයක පසුවෙති.

පවතින යුද ගැටුම් එම ප්‍රදේශයේ දරුවන්ගේ මානසිකත්වයට එල්ල කර ඇති බලපෑම්ද අතිශය කනගාටුදායක බව ළමා අරමුදල පවසයි.

Al Jazeera රූපවාහිනි සේවය පසුගියදා (06) පළ කළ වාර්තාවකට අනුව, ගැටුම් හේතුවෙන් මේ වන විට ගාසා තීරයේ සිසුන් හාරලක්ෂයකගේ පමණ අධ්‍යයන කටයුතු අඩාල වී ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානුෂවාදී කටයුතු සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලය පවසා ඇත.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *