අධි අන්තරායකර පළිබෝධනාශක ගැන පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් කෘෂිකර්ම ලේකම්ට වාර්තාවක්

අධි අන්තරායකර පළිබෝධනාශක ගැන පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් කෘෂිකර්ම ලේකම්ට වාර්තාවක්

අධි අන්තරායකර පළිබෝධනාශක ගැන පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් කෘෂිකර්ම ලේකම්ට වාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ලෝකයේ බොහෝ රටවල් විසින් භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලද අධි අන්තරායකර පළිබෝධනාශක 40ක් භාවිතා කරන බවට පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය විසින් පසුගියදා ප්‍රකාශ කරනු ලැබිනි.

මේ සම්බන්ධව තමන්ට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා කෘෂිකර්ම ලේකම් ගුණදාස සමරසිංහ මහතාට උපදෙස් දුන්නේය.

ඒ අනුව අදාල තොරතුරුවල සත්‍යතාවය සම්බන්ධව පරීක්ෂාකර වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස ලේකම්වරයා පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට උපදෙස් දුන්නේය.

පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් ඊට අදාල වාර්තාවක් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා වෙත මේ වනවිට බාර දී ඇත.

පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය විසින් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ අතුරු ඉදිරිපත් කිරීමකට අනුව, කෘෂිකාර්මික සහ ගෘහස්ත භාවිතය සඳහා 2023 අගෝස්තු මාසයේදී අතිශය අනතුරුදායක පළිබෝධනාශක පිළිබඳ ජාතික වාර්තාව මගින් සක්‍රිය අන්තර්ගතයන් 40ක් පමණ ලැයිස්තුගත කර ඇත.

කෙසේ වෙතත්, පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් අධි අනතුරුදායක පළිබෝධනාශකයන් නිර්වචනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන නිර්ණායක අටට (08) අනුව ලැයිස්තුවේ (කෘෂිකාර්මික සහ ගෘහස්ත භාවිතය යන දෙකම ආවරණය වන) අධි අන්තරායකර පලිබෝධනාශක ලැයිස්තුවේ ඇති පළිබෝධ නාශක තුනක් පමණක් අදාල නිර්ණායක අනුව මෙරට භාවිතයේ පවතින බව සඳහන් කර ඇත.

තවද, මෙම නිර්ණායක ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය සහ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් අධි අන්තරායකර පළිබෝධනාශක නිර්වචනය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තරව පිළිගෙන ඇත. 2023 අගෝස්තු මාසයේ ජාතික වාර්තාව විසින් ලැයිස්තුගත කරන ලද සක්‍රිය අමුද්‍රව්‍ය 40 න් Glyphosate, Carbosulfan සහ profenophos යන ලියාපදිංචි පළිබෝධනාශක 03 පමණක් අධි අන්තරායකර පළිබෝධනාශක ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ හදුනාගෙන තිබේ. මෙම පළිබෝධනාශක තුන අනුපිළිවෙළට වී වගාව, බඩඉරිඟු වගාව සහ විසිතුරු මල් වගාව යන අංශයන් සඳහා භාවිතා කරන ඒවා වේ.

මෙරට තුළ භාවිතා කෙරෙන නිර්ණායක අනුව එම වාර්තාව දක්වන පරිදි අධි අන්තරායකර පළිබෝධනාශක 40ක් භාවිතා වන බවට කර ඇති ප්‍රකාශය සත්‍යයෙන් තොර බවද පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය පවසයි. ජාත්‍යන්තරය විසින් තහනම් කරන ලද අධි අන්තරායකර පළිබෝධනාශක භාවිතය/ බෙදාහැරීම/ අලෙවිය සඳහා පලිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය විසින් අවසර ලබා දී නොමැති බවද රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා මින් පෙර කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දුන්නේය.

මෙම පළිබෝධනාශක කෘෂිකර්මාන්තයේ නිශ්චිත භාවිතයන් සඳහා ලියාපදිංචි කර නියාමනය කර ඇති අතර සමහර පළිබෝධනාශක නිසි ලෙස ඇගයීමට ලක් කර සුදුසු විකල්ප නිර්දේශ කිරීම මත ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය. ඉහත පළිබෝධනාශක භාවිතය සීමා කිරීම සඳහා විශේෂිත විකල්ප කිහිපයක් ගැන වැඩි විස්තර, පළිබෝධනාශක තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුව විසින් ගනු ලබන නියාමන / ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයන් මත පමණක් ක්‍රියාත්මක වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *