සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් සදහා දිනකට පියවර 5000ක් ඇවිදීම ප්‍රමාණවත්

සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් සදහා දිනකට පියවර 5000ක් ඇවිදීම ප්‍රමාණවත්

සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් සදහා දිනකට පියවර 5000ක් ඇවිදීම ප්‍රමාණවත්

සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් සදහා දිනකට පියවර පන්දහසක් ඇවිදීම ප්‍රමාණවත් බව නවතම සමීක්ෂණයකින් හෙළිවී තිබෙනවා.

දිනකට පියවර දහසක් ඇවිදීම හරහා මනා ශරීර සෞඛ්‍යයක් මෙන්ම කායික නිරෝගීතාව පවත්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවයි එම සමීක්ෂණයෙන් අනාවරණය වී ඇත්තේ.

පියවර 4,000ක් දිනකට ඇවිදීම හරහා සෞඛ්‍ය අවදානමක් ඇතිවී මගහරවා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බව ද සදහන්.

එමෙන්ම පියවර 2,300ක් දිනකට ඇවිදීම තුළින් හදවත හා රුධිර නාලිකාවල ක්‍රියාකාරීත්වය යහපත්ව පවත්වාගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බව එම සමීක්ෂණ වාර්තාවේ දැක්වෙනවා.

පියවර 4,000ට පසු වැඩිපුර ඇවිදින සෑම පියවර දහසකටම අඩු වයසින් මියයාමේ සම්භාවිතව අවම කර හැකියි බවයි සමීක්ෂණ වාර්තාවේ සදහන් වන්නේ.

ලොව පුරා පුද්ගලයින් ලක්ෂ දෙකකට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගි කර ගනිමින් මෙම සමීක්ෂණය සිදුකර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *