ඇස්ප්‍රින් ඛාණ්ඩ දෙකක් භාවිතයෙන් ඉවතට

ඇස්ප්‍රින් ඛාණ්ඩ දෙකක් භාවිතයෙන් ඉවතට

ඇස්ප්‍රින් ඛාණ්ඩ දෙකක් භාවිතයෙන් ඉවතට

රජයේ රෝහල්වල භාවිතය සඳහා මිල දී ගෙන ඇති මෙරට සමාගමක නිපදවන ලද ‘ඇස්පිරින්’ පෙති තොගයක ‘ඇස්පිරින්’ නමැති එහි ප්‍රධානතම සංඝටකය වන ඇසිටයිල් සැලිසිලික් අම්ලය නොමැති බව තහවුරු වීම නිසා භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෛද්‍ය සැපයුම් ඒකකය පියවර ගෙන තිබේ.

වෛද්‍ය සැපයුම් ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ කපිල වික්‍රමනායකගේ අස්සනින් යුතුව මෙම ඇස්පිරින් තොගය ඉවත් කිරීම සඳහා වන චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *