ඉන්දියාව සහල් අපනයනය සීමා කිරීමට සූදානම් වෙයි

සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් නිවේදනයක්

සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් නිවේදනයක්

ඉහළ යන දේශීය භාණ්ඩ මිල ගණන් හේතුවෙන් සහ උද්ධමනය වැඩි වීමේ අවදානම වළක්වා ගැනීමට සිදු කරන පියවරක් ලෙසට සහල් අපනයනය කිරීම සීමා කිරීමට ඉන්දීය රජය සලකා බලමින් සිටින බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මේ අනුව බාස්මතී නොවන සියලුම සහල් අපනයනය තහනම් කිරීමේ සැලැස්මක් පිළිබඳව අවදානය යොමු කර ඇති බවට එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මෙම තහනම ක්‍රියාත්මක වුවහොත් ඉන්දියාවේ සහල් අපනයනයෙන් 80%කට පමණ බලපෑම් එල්ල වෙයි. එමෙන්ම ඉන්දියාව රටවල් 100 කට වැඩි ගණනකට සහල් අපනයනය සිදු කරන බව සඳහන් වේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *