නව ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුව විවෘත කරයි

නව ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුව විවෘත කරයි

නව ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුව විවෘත කරයි

නව ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුව (28) අභිනවයෙන් විවෘත කෙරුණි. ඒ ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයයෙනි.

මේ අතර, පාර්ලිමේන්තුව විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව මඟහැරීමට ඉන්දීය විපක්ෂයේ පක්ෂ 19ක් කටයුතු කර තිබූ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

ඔවුන් යෝජනා කර තිබුණේ පාර්ලිමේන්තුව විවෘත කිරීමේ කටයුතු ජනාධිපති ද්‍රවුපති මුර්මු අතින් සිදුවිය යුතු බවටය.

ඉන්දීය රුපියල් බිලියන 9.7ක් වැය කරමින් මධ්‍යම දිල්ලියේ ඉදිකෙරුණු මෙම පාර්ලිමේන්තුව මහල් හතරකින් යුක්තය.
නව ආසන පහසුකම්ද සහිතව ඉදිකෙරුණු ගොඩනැගිල්ලේ ලොක් සභාව, ඉන්දියාවේ ජාතික පක්ෂියා වන මොනරාගේ වර්ණ යොදා අලංකාර කර තිබේ.

පහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩලය වන රාජ්‍ය සභාව නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඉන්දියාවේ ජාතික පුෂ්පය වන නෙළුම් මලේ වර්ණ යොදා ගනිමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *