ප්‍රංශ ජාතික ස්ටෙෆනි ෆ්‍රැපර්ට් ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ පළමු කාන්තා විනිසුරුවරිය බවට පත්වෙයි

ප්‍රංශ ජාතික ස්ටෙෆනි ෆ්‍රැපර්ට් ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ පළමු කාන්තා විනිසුරුවරිය බවට පත්වෙයි

ප්‍රංශ ජාතික ස්ටෙෆනි ෆ්‍රැපර්ට් ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ පළමු කාන්තා විනිසුරුවරිය බවට පත්වෙයි

ප්‍රංශ ජාතික ස්ටෙෆනි ෆ්‍රැපර්ට් ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ (01) පැවැත්වෙන ජර්මනිය සහ කොස්ටාරිකාව අතර තරගය විනිශ්චය කරයි.

ඒ අනුව ඇය ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගයක් විනිශ්චය කරන ලොව පළමු විනිසුරුවරිය බවට පත්වේ. මේ බව නිල වශයෙන් ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනය (30) නිවේදනය කළේය.

ජර්මනිය සහ කොස්ටාරිකාව අතර තරගය ‘ඊ‘ කාණ්ඩය යටතේ අලබයිට් ක්‍රීඩාගණයේ දී පැවැත්වේ.

38 හැවිරිදි ස්ටෙෆනි ෆ්‍රැපර්ට්ගේ සහය විනිසුරුවරුන් ලෙස බ්‍රසීල සහ මෙක්සිකෝ ජාතිකයින් දෙදෙනෙක් කටයුතු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *