21න් පසු කොමිෂන් සභා සදහා අපක්‍ෂපාතී හා කීර්තිමත් පුද්ගලයන් පත්කරගැනීමට බලවත් අවධානය යොමු කලයුතුයි

21න් පසු කොමිෂන් සභා සදහා අපක්‍ෂපාතී හා කීර්තිමත් පුද්ගලයන් පත්කරගැනීමට බලවත් අවධානය යොමු කලයුතුයි

21න් පසු කොමිෂන් සභා සදහා අපක්‍ෂපාතී හා කීර්තිමත් පුද්ගලයන් පත්කරගැනීමට බලවත් අවධානය යොමු කලයුතුයි

21වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව ස්වාධීන කොමිෂන් සභා සදහා නව සාමාජිකයන් පත්කිරීමේදී සමාජයේ පිළිගැනීමට හේතුවන අපක්‍ෂපාතී හා කීර්තිමත් පුද්ගලයන් පත්කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවය කෙරෙහි පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියළුම දේශපාලන පක්ෂයන් මෙන්ම සිවිල් සමාජයද සිය බලවත් අවධානය යොමු කලයුතුව ඇතැයි සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරය සභාපති කරු ජයසූරිය මහතා සඳහන් කරයි.

එමෙන්ම පසුගිය කාලයේ බලාත්මකව පැවැති ස්වාධීන කොමිෂන් සභා නියෝජනය කළ සාමාජිකයන් අතර සිටි එවැනි සුදුසුකම් සහිත දක්‍ෂ පුද්ගලයන් යළි පත්කරගැනීමට ඇති අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව අවධානය යොමුකරන ප්‍රමාණයටම දේශපාලන පක්‍ෂ ක්‍රියාකාරිත්වයන්හි නිරත වූ බවට පසුගිය කාලයේ විවිධ චෝදනා එල්ල වූ පුද්ගලයන් නැවත එවැනි තනතුරුවලට පත්කිරීමට කටයුතු නොකල යුතු බවත්, මේ රටේ දැනුම්වත් හා යුක්තිගරුක පුරවැසියන්ගේ මෙන්ම අනෙකුත් සිවිල් සමාජ ව්‍යාපාරයහීද ස්ථාවරය වන බව රටේ වගකිව යුත්තන් මැනවින් අවබෝධ කරගැනීම වැදගත් බවත්, ජයසූරිය මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

 

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *