මැලේසියාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය නජීබ් රසාක්ට වසර 12ක සිරදඩුවම්

මැලේසියාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය නජීබ් රසාක්ට වසර 12ක සිරදඩුවම්

මැලේසියාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය නජීබ් රසාක්ට වසර 12ක සිරදඩුවම්

මැලේසියාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය නජීබ් රසාක් ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 10ට ආසන්න මුදලක් වංචා කිරීම ඇතුළු චෝදනා 7කට වරදකරුවීම හේතුවෙන් 2020 වසරේ දී පැනවූ වසර 12ක සිරදඩුවම (23) සිට ක්‍රියාත්මක වනවා.

ඒ ඔහු ඉදිරිපත් කළ අභියාචනය මහාධිකරණය (23) ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් සමගයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *