100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආහාර උද්ධමනය 17.5%යි; ලෝකයේ 16 වැනියා – TRADING ECONOMICS වෙබ් අඩවිය

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනූව උද්ධමනය 45.3%ක් දක්වා ඉහළට

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනූව උද්ධමනය 45.3%ක් දක්වා ඉහළට

tradingeconomics වෙබ් අඩවිය අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර උද්ධමන අනුපාතය 17.5% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.
එය ලෝකයේ 16 වන ස්ථානය වන අතර ආසියානු කලාපයේ දී 06 වන ස්ථානය වෙයි.

එම ලයිස්තුව ශ‍්‍රී ලංකාව සිටින්නේ ඇෆ්ගනිස්ථානය, සෝමාලියාව, හයිටි, නයිජීරියාව ආදී රටවලටද වඩා ඉහළිනි.

මෙම ගණනය කිරීම සිදු කර ඇත්තේ පසුගිය මස උද්ධමනය 9.9% සලකමින් වන අතර මෙවර මහ බැංකුව නිකුත් කල 11.1% උද්දමන අනුපාතයට යාවත් කාලීන නොකරමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *