100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

‘අබ්දුල් කලාම් සම්මානය’ නියෝජ්‍ය කතානායකට

භාරතීය හිටපු ජනාධිපති,ආචාර්ය අබ්දුල් කලාම් මහතාගේ ජන්ම දිනයට සමගාමීව ජාත්‍යන්තරව ලබාදෙන ‘අබ්දුල් කලාම් සම්මානය’ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කතානායක සහ හිටපු අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතාට ද පිරිනමා ඇත.

පසුගිය රජයේ විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පූනර්ජනනීය බලශක්තිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ගත් පියවර අගය කරමින් රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතාට මෙම සම්මානය පිරිනමා ඇත.

‘සූර්ය බල සංග්‍රාමය’, ‘සුළං සංග්‍රාමය’, ‘සෑම නිවසකටම විදුලිය’ ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රගමනය වෙනුවෙන් ඔහු ලබාදුන් දායකත්වය වෙනුවෙන් මෙම සම්මානය පිරිනමන බව සම්මාන කමිටුවේ සභාපති ලීඩර් ඉන්දියා පදනමේ සභාපති ආචාර්ය හරි ක්‍රිෂ්ණා මහතා සම්මාන ප්‍රදානයට එක්වෙමින් පැවසීය.

එම සම්මානය පිරිනැමීම කොළඹ, බණ්රනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී  සිදුකෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *