(video) නව වෛරස් ප්‍රභේදය ගැන කළින් දැන සිටියා නම් ජනතාව දැනුවත් නොකළේ ඇයි? – වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස

(video) නව වෛරස් ප්‍රභේදය ගැන කළින් දැන සිටියා නම් ජනතාව දැනුවත් නොකළේ ඇයි? - වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස

(video) නව වෛරස් ප්‍රභේදය ගැන කළින් දැන සිටියා නම් ජනතාව දැනුවත් නොකළේ ඇයි? - වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස

“අප්‍රේල් 08 නව වෛරස් ප්‍රභේදය ගැන තොරතුරු ලැබුණා නම් ජනතාව දැනුවත් නොකළේ ඇයි?”
– වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස

– A5

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *