හිටපු ගුවන් ප්‍රධානී සුමංගල ඩයස්ව තානාපති ලෙස පිළිගැනීම කැනඩාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

හිටපු ගුවන් ප්‍රධානී එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස්

හිටපු ගුවන් ප්‍රධානී එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස්

ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයෙකු ලෙස, හිටපු ගුවන් ප්‍රධානී එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස්ව පත් කිරීම කැනඩාව විසින් පිළිගැනීම ප්‍රමාද කරන බව වාර්තා වේ.

කැනඩාවේ ශ්‍රී ලංකා නව තානාපතිවරයා ලෙස හිටපු ගුවන් ප්‍රධානී මාෂල් සුමංගල ඩයස් පත් කර තිබේ. ඔහුගේ පත්වීම පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් 9 වන දින පාර්ලිමේන්තු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් අනුමත කර තිබුණි.

කෙසේ වෙතත්, කැනඩාව ඔහුගේ පත්වීම අනුමත කිරීම ප්‍රමාද කරන බවට වාර්තා පළ වී තිබේ.

ඉංග්‍රීසි සතිපතා පුවත්පතට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා කැනඩාව දක්වන සහයෝගය ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නොසලකා හැර ඇති අතර කැනඩාව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි යෝජනාවේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකයන්ගෙන් එක් රටකි.

කැනඩාවේ බොහෝ නගරවල ඩයස්පෝරාවේ දෙමළ ජනයාගේ බලපෑම පෙන්වා දුන් එම ඉංග්‍රීසි සතිපතා පුවත්පත මෙම පත්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ යහපතට හෝ පත් කළ තැනැත්තාගේ යහපතට සුදුසු නොවන බව පවසා තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *