100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

PCR පරීක්ෂණ සිදුකරන මුවාවෙන් නිවසක් කොල්ලකාලා…

PCR පරීක්ෂණ සිදුකරන මුවාවෙන් නිවසක් කොල්ලකාලා…

PCR පරීක්ෂණ සිදුකරන මුවාවෙන් නිවසක් කොල්ලකාලා…

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු ලෙස වෙස්වලාගෙන මහව පොලිස්වසමේ කැත්තපහුව ප්‍රදේශයේ නිවසක් වෙත (29) සවස 3.30ට පමණ පැමිණි තිදෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් PCR පරීක්ෂණ සිදුකරන මුවාවෙන් එම නිවසේ තිබූ පවුම් තුනහමාරක පමණ ස්වර්ණාභරණ කොල්ලකා ඇතැයි වාර්තා වේ.

PCR පරීක්ෂණ සිදුකළ යුතු බව පවසා යම් බෙහෙත් පෙත්තක් අදාළ නිවැසියන්ට පානය කිරීමට සැලැස්වීමෙන් පසු එම මංකොල්ලය සිදුකර ඇතැයි වාර්තා වේ.

එය පානය කිරීමෙන් පසු සිදුවු කිසිවක් නිවැසියන්ට මතක නොමැති අතර, ඔවුන්ට සිහිය ලැබී ඇත්තේ ඊයේ (30) උදෑසනය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *