අජිත් රෝහණ ආපසු එයි

විදේශ රටවල්වලට පැන ගිය 24 දෙනෙකුට රතු වරෙන්තු - ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ

විදේශ රටවල්වලට පැන ගිය 24 දෙනෙකුට රතු වරෙන්තු - ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ජාලිය සේනාරත්න මහතා පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුරින් ඉවත් කර ඒ වෙනුවට නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පත්කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *