100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

ලංකාව බුද්ධි අංශයේ විශේෂ අධීක්ෂණය යටතේ නැහැ – එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමයේ දයානි මෙන්ඩිස්

ලංකාව බුද්ධි අංශයේ විශේෂ අධීක්ෂණය යටතේ නැහැ - එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමයේ දයානි මෙන්ඩිස්

ලංකාව බුද්ධි අංශයේ විශේෂ අධීක්ෂණය යටතේ නැහැ - එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමයේ දයානි මෙන්ඩිස්

රටේ කිසියම් විශේෂිත පිරිසක් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක අංශ සහ බුද්ධි අංශ සම්බන්ධ නොවූ බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත ප්‍රකාශ කර ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට (UNHRC) ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවක එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගුටරෙස් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව බරපතල කණස්සල්ල පළ කර ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ දී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ නිත්‍ය නියෝජිත දයානි මෙන්ඩිස් මහත්මිය මේ බව ප්‍රකාශ කළාය.

තවදුරටත් ඇය අදහස් දක්වමින්,

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයාගේ වාර්ෂික වාර්තාවේ සඳහන් චෝදනා ශ්‍රී ලංකා රජය දැනටමත් ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව පවසා සිටියාය.

අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස සහ සිවිල් සමාජය සඳහා පවතින වේදිකාව ආරක්ෂා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය කැපවී සිටින බව පැවසූ ඩයනි මෙන්ඩිස්, මාධ්‍යවේදීන්, මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන් සහ සිවිල් සමාජයට එරෙහි සිදුවීම් පිළිබඳව පැමිණිලි විමර්ශනය කර පියවර ගන්නා බවත් පවසා සිටියාය.

සාම්ප්‍රදායික ආරක්ෂණ ජාලයන් ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඔබ්බට රටේ විශේෂ නිරීක්ෂණයකට ආරක්ෂක හා බුද්ධි අංශ සම්බන්ධ නොවන බව ඩයනි මෙන්ඩිස් තව දුරටත් පැවසුවාය.

-තමිළ්වින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *