වසර 72ක පාසල් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ කඩඉමක්, පළමු වරට දත්ත පද්ධතියක්

වසර 72ක පාසල් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ කඩඉමක්, පළමු වරට දත්ත පද්ධතියක්

වසර 72ක පාසල් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ කඩඉමක්, පළමු වරට දත්ත පද්ධතියක්

පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක – ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් පළමු වරට ‘ඔන්ලයින්’ දත්ත පද්ධතියක් (Online Data System) සකස් කිරීමට වසර 72ක ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සැලසුම් කරයි.

පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ සභාපති කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති තිලක් වත්තුහේවා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ක්‍රියාවට නංවන මේ වැඩසටහන තුළින් පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ අංකුර ක්‍රීඩකයන් සඳහා වන අවුරුදු 13න් පහළ සිට 19න් පහළ දක්වා වයස් කාණ්ඩයන්ට අයත් වන ක්‍රීඩක-ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දත්ත ඇතුළත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

පාසල් ක්‍රිකට් නිල දත්ත සැපයුම්කරු ලෙස කටයුතු කරන batsman.com වෙබ් අඩවියේ තාක්ෂණික සහාය ඇතිව ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මේ ‘ඔන්ලයින්’ දත්ත පද්ධතියක් සැකසීම තුළින් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක-ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දස්කම් පිළිබඳ නිරන්තර යාවත්කාලීන වනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *