වැව් 5000 ක් කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණයට

වැව් 5000 ක් කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණයට

වැව් 5000 ක් කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණයට

පුරාණ තාක්ෂණය සහ නූතන විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයකට අනුව දිවයින පුරා වැව් 5000ක් කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදුන්නා.

ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදීයි.

ග්‍රාමීය කුඹුරු ආශ්‍රිත වැව්, ජලාශ හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණ අතර ,එහිදී පුරාණ තාක්ෂණය සහ නූතන විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයකට අනුව දිවයින පුරා වැව් 5000ක් කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දුන්නා,

ඒ සමග දිවයිනපුරා ඇති පුරන් කුඹුරු අක්කර 120,000ක් ආශ්‍රිතව ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන දායකත්ව වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශ පවසන්නේ

මනා ජල කළමනාකරණයක් ඇතිව මැද කන්න සහ අතුරු කන්නවල දී හඳුනාගත් කෘෂිබෝග 17ක් වගා කිරීමට ද යෝජිතයි

වගා ජල සම්පාදනය සහ පානීය ජල සම්පාදනය අරමුණු කොට සැලසුම් කළ “උතුරු මැද මහ ඇල” සහ “වයඹ ඇල” ව්‍යාපෘති කඩිනමින් නිම කිරීමේ අවශ්‍යතාව මෙම රැස්වීමේ දී සාකච්ඡාවට ලක් වුනු අතර ඒ යටතේ උතුරු මැද හා වයඹ පළාත්වල ග්‍රාමීය වැව් 1500ක් ආශ්‍රිතව හෙක්ටයාර් 80,000ක් දෙකන්නයේම වගා කිරීමට අපේක්ෂිතයි

දිවයිනේ වාර්මාර්ග පද්ධති සහ ගංගා ආශ්‍රිත සියලු වන රක්ෂිත මාස 06ක් ඇතුළත ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සාකච්ඡාවට ලක් වූ තවත් මාතෘකාවක්

රක්ෂිත තුළ ඇති කුඩා වැව් 500ක් වන සතුන්ගේ ප්‍රයෝජනය පිණිස කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙස ජනාධිපතිතුමා විසින් උපදෙස් ලබා දුන් අතර ඒ අනුව වාරිමාර්ග, වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව වසරක වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා.

වාරිමාර්ග ක්ෂේත්‍රයේ දිගු කලක සිට පවතින ඉංජිනේරු සහ කාර්මික නිලධාරී ශ්‍රේණිවල පුරප්පාඩු නොපමාව පිරවීමේ අවශ්‍යතාව ද මෙහිදී අවධානයට යොමු වුන අතර නව කෘෂි තාක්ෂණය හඳුන්වාදෙමින් තරුණ ව්‍යවසායකයන් 500ක් කාබනික කෘෂිකර්මයට යොමු කිරීම පිණිස සැලසුම් කළ “තරුණ ගොවි සෞභාග්‍යා, කාබනික ගොවිපල වැඩසටහන” ද මෙහිදී විමර්ශනය කෙරුනා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *