ලොව දීර්ඝතම බස් ගමන නව දිල්ලියේ සිට ලන්ඩනයට

ලොව දීර්ඝතම බස් ගමන නව දිල්ලියේ සිට ලන්ඩනයට

ලොව දීර්ඝතම බස් ගමන නව දිල්ලියේ සිට ලන්ඩනයට

ලොව දීර්ඝතම බස් ගමන ලෙස ඉන්දියාවේ නව දිල්ලියේ සිට ලන්ඩනය දක්වා වූ බස් සේවය 2021 වර්ෂයේ මැයි මාසයේ සිට ආරම්භ වීමට නියමිත බව පැවසේ. මෙය පෞද්ගලික සංචාරක ආයතනයක් වන ඇඩ්වෙන්චර්ස් ඕවර්ලෑන්ඩ් ආයතනය විසින් ලන්ඩනය දක්වා බස් රථ සේවාවක් ලෙස දැනුම් දී තිබේ.

ලොව දීර්ඝතම බස් ගමන නව දිල්ලියේ සිට ලන්ඩනයට

මෙම ගමනාන්තය සඳහා රටවල් 18 ක් හරහා කිලෝ මීටර 20000 ක දුරක් දින 70 ක කාලයකදී පසුකර යනු ඇති බව එම ආයතනය පවසයි. මේ සඳහා ආසන 20 කින් සමන්විත විශේෂ බස් රථ යෙදවීමට නියමිත අතර, එයට වාණිජ පන්තියේ ආසන සවිකොට ඇත. මගීන් 20 ක් හැරුණුකොට, රියදුරෙක්, සහායක රියදුරෙක්, මග පෙන්වන්නෙක් සහ එක් සහායකයෙක් සිටිති.

මෙම ගමන සඳහා ගමන් ගාස්තුව ලෙස කොටස් හතරකට වෙන්වූ ගමනාන්ත මගීන්ගේ කැමැත්ත අනුව තෝරාගත හැකිය. සම්පූර්ණ ගමන් ගාස්තුව ලෙස ඇමරිකානු ඩොලර් 20 000 ක් වියදම් වනු ඇතැයි ගණන් බලා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *