ත්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකි ලබාදෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකාව කරන ලද ඉල්ලීම : ඉන්දියාව බෑ කියයි

තෙල් ටැංකි ඉල්ලීම : ඉන්දියාව බෑ කියයි

තෙල් ටැංකි ඉල්ලීම : ඉන්දියාව බෑ කියයි

ලෝක වෙළඳපලේ තෙල් මිල අඩුවීමේ වාසිය ලබාගැනීම සඳහා තෙල් ගබඩා කිරීමට ත්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ ටැංකි 27ක් ලබාදෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකාව කරන ලද ඉල්ලීමක් ඉන්දියාව ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

දැනට භාවිතයට ගත නොහැකි තත්වයේ පවතින ත්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ ඇති තෙල් ටැංකි අලුත්වැඩියා කර භාවිතයට ගැනීම සඳහා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් ගෝපාල් බග්ලේගෙන් මෙම ඉල්ලීම කර ඇත.

එහිදී ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයාගේ දැනුම්දීම වී ඇත්තේ අවශ්‍ය නම් ඉන්දියාව අලුත්වැඩියා කර එම තෙල් ටැංකි ලබාදිය හැකි බවය.

ලබාගැනීමට අදහස් කළ එම තෙල් ටැංකි මාස හයක කාලයකදී අලුත්වැඩියා කිරීමටත් ඒ සඳහා වැයවන පිරිවැයත් සඳහන් කරමින් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීරට වාර්තාවක් ලබාදී ඇති බව මේ සම්බන්ධයෙන් කරන ලද විමසීමකදී එම අමාත්‍යාංශයේ උසස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.

ලංකා අයිඕසී සමාගමට ත්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ ටැංකි 100ක ප්‍රමාණයක් අවුරුදු 35ක බදු කාලයකට 2002 වසරේදී ලබාදී ඇති අතර ඉන් චීන වරාය ප්‍රදේශයේ පවතින හොඳ තත්වයේ ඇති ටැංකි 15ක් අයිඕසී සමාගම භාවිත කරයි. ඊට අමතරව එම කොටසේ තෙල් ටැංකි දෙකක්ද ලිහිසි තෙල් සඳහා ටැංකි කිහිපයක්ද අයිඕසී සමාගම ඉදිකර ඇත.

– අනිද්දා – ලසන්ත රුහුණගේ

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *