Cabinet

කැබිනට් සහ රාජ්‍ය ඇමති ධුර 68ක්… දිවුරුම බදාදා …

ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් හොබවනු ලබන අමාත්‍යාංශ ද ඇතුළත්ව අමාත්‍යාංශ 28කින් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 40කින් ලෙස 68කින් සමන්විත නව ආණ්ඩුවේ...