හදිසි නීතිය

හදිසි නීතිය මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේදී අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකී; GSP+සහනය අහිමිවීමටද හේතු විය හැකී

හදිසි නීතිය පැනවීම ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රතිපත්ති හා ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධ බව එහි ආරම්භක සභාපති, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස්...

හදිසි නීතිය ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි; වහා හකුලා ගන්න – ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති හදිසි නීතිය වහා හකුලා ගන්නා ලෙස ශ්‍රි මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව රජයට දන්වා...

සීනි – සහල් රාජ්‍ය සන්තක කරන කතාව බොරුවක්; ජවාරම්කරුකරුවන් සතුටු කිරීමක්

ජනාධිපතිවරයා විසින් හදිසි නීතිය යටතේ අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය තොග සඟවා තිබෙන ජාවාරම්කරුවන් වටලා අදාළ ආහාර ද්‍රව්‍ය රාජසන්තක කරන බවට ආණ්ඩුවේ...