හදිසි නීතිය

හදිසි නීතිය සංශෝධනය කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මහජන ආරක්ෂක පනත යටතේ ජුලී මස 18 වැනිදා නිකුත් කෙරුණු හදිසි අවස්ථා නීති කිහිපයක් සංශෝධනය...

“අරගලය ඉවර නෑ දිනන තුරු හැරෙන්නේ නෑ” මර්දනයට එරෙහිව රැළියක්

"අරගලය ඉවර නෑ දිනන තුරු හැරෙන්නේ නෑ" යන තේමාව යටතේ මර්ධනයට, හදිසි නීතියට, ත්‍රස්ත පනතට, පැහැර ගැනීම් වලට එරෙහි විරෝධයක්...