සීමාසහිත ලංකා පොහොර සමාගම

චීන පොහොර නැවට ඩොලර් ලක්‍ෂ 67ක් ගෙවයි! – යෝජනාව මහින්දානන්දගේ හා අලි සබ්රිගේ

චීනයේ ක්වින්ඩාවෝ සමාගමේ ඝන කාබනික පොහොර ගැටලුවට විසඳුමක් වශයෙන් එම සමාගමට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.7ක මුදලක් ගෙවීමට දෙසැම්බර් 13 වැනිදා...

ලංකා පොහොර සමාගමේ හිටපු සභාපතිවරයා අත්තඩංගුවට, කෝටි 9 ක මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවක්

රුපියල් මිලියන 90ක (කෝටි 9) මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් සීමාසහිත ලංකා පොහොර සමාගමේ හිටපු සභාපතිවරයා ඊයේ (19) අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව (සී.අයි.ඩී.)...