සිංගප්පූරු

පාස්කු ප්‍රහාර වූ දින ප්‍රතිකාර ලැබූ සිංගප්පූරු රෝහලේ වෛද්‍ය වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්නැයි මෛත්‍රීට නියෝග

පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර මාලාව එල්ල වන අවස්ථාවේ සිංගප්පූරුවේ රෝහලක රැඳී සිටිමින් ප්‍රතිකාර ගැනීමට අදාළ වෛද්‍ය වාර්තා ජනාධිපති කොමිසමට ඉදිරිපත්...