ස්වර්ණාභරණ

ස්ටර්ලිං පවුම් 18500(රුපියල් ලක්ෂ 83)ක වටිනාකමකින් යුත් ස්වර්ණාභරණ තොගයක් සොරකම් කරලා

බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික කාන්තාවක විසින් මිළදී ගත් ස්ටර්ලිං පවුම් 18500ක වටිනාකමකින් යුත් සුදු රත්තරං, කහ රත්තරං වලලු සහ කරාබු ඇතුළු ස්වර්ණාභරණ...

2022 මුල් මාස 10ක කාලයේ රු. කෝටි 19,300ක ආභරණ උකස් කරලා; 70%ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සින්න වෙලා

බැංකුවලට සහ උකස් මධ්‍යස්ථානවලට පසුගිය කාලයේදී උකස් කෙරුණු ස්වර්ණාභරණවලින් 70%ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සින්නවී ඇතැයි උකස් ආයතන ආරංචි මාර්ග වලින් පැවසේ....

ආර්ථික අපහසුතා නිසා රටපුරා ජනතාව kg600 ස්වර්ණාභරණ උකස්කරලා; අලුතින් මිලදී ගැනීම 80% බැහලා

කොවිඩ් වසංගතය ආරම්භවීමෙන් පසු ඇතිවූ ආර්ථික උද්ධමනය නිසා රටපුරා ජනතාව සිය ස්වර්ණාභරණ පසුගිය මාස කිහිපයේදී පමණක් දළ වශයෙන් කිලෝ 600...