සත්කාරකත්වය

WTA සත්කාරකත්වය ඉදිරි වසර තුන සඳහා සෞදි අරාබියට

සෞදි අරාබිය ඉදිරි වසර තුන සඳහා කාන්තා ටෙනිස් සංගමයේ (WTA) අවසන් මහා තරගයට සත්කාරකත්වය සපයන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා....

ICC යෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට සැර ලිපියක්

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ 2024 වාර්ෂික සමුළුව සහ ජාත්‍යන්තර තරගාවලි කිහිපයක සත්කාරකත්වය ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය...