සත්කාරකත්වය

14වන දකුණු ආසියානු පාපන්දු සම්මේලන කුසලානයේ සත්කාරකත්වය ඉන්දියාවට

දකුණු ආසියානු පාපන්දු සම්මේලන කුසලානයේ සත්කාරකත්වය ඉන්දියාවට ලබා දී තිබෙනවා. 14වන වරටත් පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය ජුනි 30 සිට ජූලි 3...

2024 වර්ෂයේ 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ සත්කාරකත්වය ශ්‍රී ලංකාවට

2024 වර්ෂයේ පැවැත්වීමට නියමිත 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ සත්කාරකත්වය ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වී තිබේ. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මේ බව...

2025 කායවර්ධන ලෝක ශූරතා තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය ශ්‍රී ලංකාවට

කායවර්ධන ලෝක ශූරතා තරගාවලියක් 2025 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාරකත්වයෙන් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා කායවර්ධන සහ ශාක යෝග්‍යතා සම්මේලනය පියවර ගෙන තිබේ....