සංචාරකයින්

ජාතික වනෝද්‍යාන නැරඹීමේදී ඩොලර් ගෙවා ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගැනීමේ පහසුකම්

විදේශීය සංචාරකයින්ට ජාතික වනෝද්‍යාන නැරඹීමේදී ඩොලර් ගෙවා ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගැනීමේ පහසුකම් සලසා තිබේ. ඒ මෙරට ආර්ථිකයට ඩොලර් උපයා දීමේ...

ජෝර්දානයේ තවත් මිනිස් ජාවාරමක් පිළිබඳව තොරතුරු අනාවරණය වේ

ජෝර්දාන් රාජ්‍ය හරහා විදේශ රැකියා සඳහා පුද්ගලයින් යොමුකිරීමේ තවත් මිනිස් ජාවාරමක් පිළිබඳව තොරතුරු අනාවරණය වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ...

“Mein Schiff 5” අති සුඛෝපභෝගී නෞකාව සංචාරකයින් 2,000කට අධික පිරිසක් සමග ලංකාවට

සංචාරකයින් 2,000කට අධික පිරිසක් රැගත් අති සුඛෝපභෝගී නෞකාවක්  වන “Mein Schiff 5” මෙරටට පැමිණ තිබෙනවා. මෙම නෞකාව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්නේ...

You may have missed