ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල්-මක්ටූම්

ඩුබායි පාලකයාගේ හිටපු බිරිඳට පවුම් මිලියන 554ක් ගෙවන ලෙසට බ්‍රිතාන්‍ය අධිකරණයෙන් නියෝගයක්

ඩුබායිහි පාලක ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල්-මක්ටූම්ට ඔහුගේ හිටපු බිරිඳ හයා බින්ට් අල්-හුසේන් කුමරිය සහ ඔවුන්ගේ දරුවන් දෙදෙනාට පවුම් මිලියන...