විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට කෝටි 55ක වියදමින් මිලදීගත් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගෙන නෑ

ප්‍රශ්න පත්‍රවලට මනා නිමාවක් ලබාදීම, විභාග අපේක්ෂකයන්ගේ විශ්වාසනීයත්වය නංවාලීම සහ රහස්‍යභාවය උපරිමයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරමුණෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව 2020 වර්ෂයේදී...

2021 සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි

2021 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා (08) දිනයේ සිට අයදුම්පත් කැඳවන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව...

උ.පෙළ කල් දැම්මොත් පාසල් 10,000ක් වහන්න වෙනවා – අධ්‍යාපන ඇමැති

අපොස උසස් පෙළ විභාගය පැවත්වීමේ දින තවත් මාස දෙකකින් කල් දැමුවහොත් ඒ වෙනුවෙන් පෙබරවාරි මාසයේදී පාසල් දස දහසක් වසා දැමීමට...