විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

A/L විභාග නීති කැඩුවොත් වැඩේ බරපතලයි – විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්

අපොස උසස් පෙළ විභාගයට අදාලව කිසියම් පුද්ගලයෙක් නීති විරෝධී ක්‍රියාවක නිරත වන්නේ නම් ආසන්නතම පොලිසියට, පොලිස් මුලස්ථානය හෝ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට...

17 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට උසස් පෙළ උපකාරක පංති, සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු තහනම් – විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

2022 උසස් පෙළ විභාගයට අදාළ උපකාරක පංති, සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු පැවැත්වීම ලබන 17 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට තහනම් කර ඇති...

විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට කෝටි 55ක වියදමින් මිලදීගත් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගෙන නෑ

ප්‍රශ්න පත්‍රවලට මනා නිමාවක් ලබාදීම, විභාග අපේක්ෂකයන්ගේ විශ්වාසනීයත්වය නංවාලීම සහ රහස්‍යභාවය උපරිමයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරමුණෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව 2020 වර්ෂයේදී...

You may have missed