විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

උ/පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් අඩාලවීමෙන් සමස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියම අසමතුළිත තත්ත්වකයට පත්වෙලා

උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමේ කටයුතු මෙතෙක් ආරම්භ කිරීමට නොහැකිවීමෙන් සමස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියම අසමතුළිත තත්ත්වකයට පත්වි ඇතැයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව...

A/L විභාග නීති කැඩුවොත් වැඩේ බරපතලයි – විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්

අපොස උසස් පෙළ විභාගයට අදාලව කිසියම් පුද්ගලයෙක් නීති විරෝධී ක්‍රියාවක නිරත වන්නේ නම් ආසන්නතම පොලිසියට, පොලිස් මුලස්ථානය හෝ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට...

17 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට උසස් පෙළ උපකාරක පංති, සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු තහනම් – විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

2022 උසස් පෙළ විභාගයට අදාළ උපකාරක පංති, සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු පැවැත්වීම ලබන 17 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට තහනම් කර ඇති...