විදෙස් ණය

ලංකාව යළි ආර්ථික වශයෙන් නඟා සිටුවීම සදහා ණය හිමියන් ණය කපා හැරීම අත්‍යවශ්‍යයි

ශ්‍රී ලංකාව යළි ආර්ථික වශයෙන් නඟා සිටුවීම සදහා ණය හිමියන් ණය කපා හැරීමට පියවර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බව ලොව ප්‍රධානතම ආර්ථික...

ඉදිරියේදී රජයට අපහසු තීන්දු තීරණ ගන්න වෙනවා – රමේෂ් පතිරණ

ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ඉදිරියේදී අපහසු තීන්දු කිහිපයකට එළඹීමට රජයට සිදුවන බව අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය...

ශ්‍රී ලංකාව විදෙස් ණය ආපසු ගෙවීමේ බරපතළ අවදානමක් – අන්තර් ජාතික ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය

ආර්ථික අස්ථාවරභාවය සහ මූල්‍ය අර්බුදය හේතුවෙන් මධ්‍යම කාලීන විදේශ ණය ආපසු ගෙවීමේ බරපතළ අවදානමක් ශ්‍රී ලංකාවට ඇති බව අන්තර් ජාතික...