විදුලි කප්පාදුව

නොරොච්චෝලේත් බිඳ වැටී ඇති තත්ත්වයක විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන්න – විදුලිබල මණ්ඩලය

නොරොච්චෝලේත් බිඳ වැටී ඇති තත්ත්වයක විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන ලෙස ජනතාවට අවධාරණය කෙරෙනවා. (03) දිනයේ නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ බිද වැටීමෙන් මෙගාවොට්...

විදුලි කප්පාදුව, ඉන්ධන හිඟය නිසා අත්‍යවශ්‍ය ජීවිතාරක්ෂක ඖෂධ හිඟයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් – ඖෂධ ශාලා හිමියන්ගේ සංගමය

දුර පළාත්වලට ප්‍රවාහනය කිරීමට ඉන්ධන හිඟය හරස් වී තිබීමත් විදුලිය කප්පාදුව හේතුවෙන් සම්මත තත්ත්වයන් යටතේ ගබඩා කිරීමට නොහැකි වීමත් නිසා...

දෛනිකව පැයක් හෝ පැය 02 කාලයක් විදුලි කප්පාදුවක්ට අවසර

දෛනිකව පැයක් හෝ පැය 02 කාලයක් විදුලි කප්පාදුවක් සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අවසර ලබාදුන් බව මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව පවසනවා....