විදුලි කප්පාදුව

විදුලිබල මණ්ඩලයේ දීර්ඝ කාලින ජනන සැලසුම පාර්ලිමේන්තුවට

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා විසින් (23) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දීර්ඝ කාලින ජනන සැලසුම (2023-2042) සහ ලංකා ඛණිජ...

පැය 10ක විදුලි කප්පාදු කතාව අසත්‍යයි; විදුලි බිල සංශෝධනය කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදුවෙයි

ගල් අඟුරු නොමැතිව ලබන වසරේ පැය 10ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමේ අවදානමක් ඇති බවට පළ වූ ප්‍රකාශ අසත්‍ය බව අමාත්‍ය...

දෙසැම්බර් 15වෙන් පසු සියලුම සංචාරක කලාප රාත්‍රී විදුලි කප්පාදුවෙන් නිදහස්

නොරොච්චෝලේ ‘ලක්විජය’ ගල්අඟුරු බලාගාරයේ 3වැනි ජනන යන්ත්‍රය ලබන දෙසැම්බර් 15වන දින ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට නැවත එක් කිරීමට නියමිතව බවත් ඉන්...