වවුනියා

වවුනියා ප්‍රදේශයේ මෝටාර් උණ්ඩ සහ තුවක්කු සොයා ගැනේ

වවුනියා ප්‍රදේශයේ ස්ථාන දෙකකින් මෝටාර් උණ්ඩ සහ තුවක්කු (21) සොයා ගෙන තිබේ. වවුනියා ඕමන්තෙයි, නාවර්කුලම් කැළෑ ප්‍රදේශයේ සිට දේශීය නිෂ්පාදිත...

සිංහල සිසුන් දෙමළින්ද, දෙමළ සිසුන් සිංහලෙන්ද ජාතික ගීය ගායනා කරමින් වවුනියාහි නිදහස් දින සැමරුම්

වවුනියාව මහජන ක්‍රීඩාංගනයේ පැවති 73 වන නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවය දිසාපති සමන් බන්දුලසේන ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය. මෙම උත්සව අවස්ථාවේදී සිංහල සිසුන්...

වවුනියා කාන්චිරමෝට්ටයි ජනතාවගේ නැවත පදිංචියට වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තුමෙන්තුවෙන් බාධා..

කාන්චිරමෝට්ටයි ප්‍රදේශයෙහි ජනතාවගේ නැවත පදිංචියට වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තුමෙන්තුවේ නිළධාරීන්ගෙන් බාධා එල්ලවන බවට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මහ ලේකම් සහ එම පක්‍ෂයේ...