වරාය

වරාය ඇමැති මල්වතු අනුනාහිමියන්ට කරුණු පහදයි; වරායේ 51%ක් අපිට ඉතිරිය ආයෝජකයන්ට

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයෙහි 51%ක කොටස් අයිතිය ආණ්ඩුව වෙත තබාගෙන ඉතිරි 49%ක කොටස් දෙස්, විදෙස් ආයෝජකයන් වෙත පැවරීමට පියවර ගන්නා...

භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය මන්දගාමී වීම හේතුවෙන් බහාලුම් 20,000ක් වරායේ හිරවේ

භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය මන්දගාමී වීම හේතුවෙන් කොළඹ වරායේ බහාලුම් 20,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් තවමත් රඳවා තබා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා වරාය...

වරාය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් කෙරේ

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් වරාය අධිකාරිය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට ප‍්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. සාමාන්‍ය...