වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව

රිළවුන් 100,000 චීනයේ සත්වෝද්‍යාන සඳහා ලබා දෙන්න ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ රිළවුන් චීනයේ සත්වෝද්‍යාන සඳහා ලබා දෙන ලෙස චීන නියෝජිතයින් පිරිසක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මෙම ඉල්ලීම...

ගාලුමුවදොර වෙරළේ බිත්තර දැමීම සඳහා ජනවාරි සිට කැස්බෑවුන් 200 කට අධික සංඛ්‍යාවක්

ජනාකීර්ණ ගාලු මුවදොර වෙරළ තීරය කැස්බෑවුන් බිත්තර දමන වෙරළ තීරයක් බවට පත්වී තිබේ. ඒ පසුගිය කාලයේ එම වෙරළ තීරය නිධි...

කඳුකර කොටින්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ආරක්ෂාකාරී නව දැළක්

සතුන් දඩයම් කිරීමේ අරමුණින් විවිධ පුද්ගලයන් විසින් අටවන ලද මඳු හා උගුල්වලින් කඳුකර කොටින්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වනජීවි...