රනිල්

M.C.C ගිවිසුමේ ඩොලර් මිලියන 480 ක් ලංකාවට අහිමි වීමට හේතු රනිල් හෙළි කරයි

M.C.C. ගිවිසුමට වන කාල පරාසය දීර්ඝ කරන ලෙසට කලින් දෙවරක් ඉල්ලුම් කර තිබූ අතර තුන්වන වරටත් ඉල්ලුම් කර ඇති තත්වයක...

මෛත‍්‍රී – රනිල් කඹ ඇදිල්ලෙන් 19 විකෘති වුණා – සුනිල් හඳුන්නෙත්ති

හිටපු ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා විසින් කරන ලද කඹ ඇදිල්ල හේතුවෙන් 19 වැනි සංශෝධනය විකෘතියක් වූ බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු...