යෝජනාව

අගෝස්තු හා දෙසැම්බර් පාසල් නිවාඩු කෙටි වෙයි; අධ්‍යාපන ගැටලු විසඳීමට ඩලස්ගෙන් යෝජනාවක්

දරු පරපුරේ අධ්‍යාපන ගැටලු විසඳීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු පක්ෂ නියෝජනය කරන විශේෂ කාරක සභාවක් පත් කරන ලෙස මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු...

ලංකාව සම්බන්ධයෙන් යෝජනාවක් ගෙන එනවා,එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට බ්‍රිතාන්‍ය නිවේදනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාව, දකුණු සුඩානය සහ සිරියාව සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඒමට නියමිත යෝජනාවන්ට පෙරමුණ ගෙන ක්‍රියා කිරීමට සූදානම් බව බ්‍රිතාන්‍ය නිවේදනය කර...