මෝසමක්

පොරොන්දු පරිදි පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට අපහසුයි – මැතිවරණ කොමිසම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දන්වයි

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට ප්‍රමාණවත් මුදල් ප්‍රතිපාදන සහ අනිකුත් පහසුකම් නොලැබීම හේතුවෙන් අධිකරණයට පොරොන්දු පරිදි පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට අපහසු...

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මෝසමක්

මුදල් නොමැතිවීම හේතුවෙන්, පළාත් පාලන මැතිවරණය පොරොන්දු වූ පරිදි ලබන මස නව වැනිදා පැවැත්වීමට නොහැකි වන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව...

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මෝසමක්

තමන් ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් සළකා බැලීම සදහා විනිසුරුවරුන් පස්දෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවකින් යුත් පූර්ණ විනිසුරු මණ්ඩලයක් නම්...