මුස්ලිම්

“මම කිව්ව දේ වැරදියට තේරුම් අරන්” : කාදිනල් හිමිපාණන්

තමන්වහන්සේ ඊයේ දිනයේදී සිදුකළ ප්‍රකාශයක් වැරදි අයුරින් තේරුම් ගෙන ඇති බව මැල්කම් රංජිත් කාදිනල් හිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. පාස්කු...

ණය ගෙවන්න ආණ්ඩුව මුස්ලිම් රටවල්වලින් සල්ලි ඉල්ලයි

මේ වසරේ මැයි සහ ජුලි මාසවලදී ගෙවීමට ඇති විදෙස් ණය පියවීම සදහා අවශ්‍ය මුදල් සපයා ගනු පිණිස ආණ්ඩුව මැදපෙරදිග මුස්ලිම්...

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ සැළසුම් සහගතව නොසලකා හරින දෙමළ සහ මුස්ලිම් නිලධාරීන්

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා ඇති සීමිත තරඟ විභාගය තුළින් තෝරා ගැනීමේදී සුළුතරයන් හිතාමතාම නොසලකා හැර තිබේද? යන...