මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි

ගෝඨාභයට මේ තත්ත්වයට පත්වුණේ උද්ධච්චකමත්, නම්‍යශීලී නොවීමත් සහ වැරදි අයගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීමත් නිසා -මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාට මේ තත්ත්වයට පත්වෙන්න සිදුවුණේ ඔහුගේ උද්ධච්ච කමත්, නම්‍යශීලී නොවීමත් සහ වැරදි අයගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීමත් නිසා...

ජනපති වටා සිටින කේවට්ටයින් නිසා අද රට ගෙනියන්න බැරිවෙලා තිබෙනවා – මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි

ආණ්ඩුව ඇතුළේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ඇති බවත් ජනපති වටා සිටින කේවට්ටයින් නිසා අද රට ගෙන යෑමට නොහැකි වී ඇති බවත්...

කොළඹ සරසවි උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී මුරුත්තෙට්ටුවේ හිමිගේ කුලපතිකමට ප්‍රහාරයක්

පෙරේදා දින (17) දින පැවති කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය 2019 උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී කුලපති මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් අතින් උපාධි මංජුසාව භාර ගැනීම උපාධිධාරීන්...