මුදල්

2021 අප්‍රේල් මාසයෙන් පසු ප්‍රථම වතාවට මසක් තුළ විදෙස් ශ්‍රමිකයන් ඇ. ඩො. මි 500 ඉක්මවූ මුදලක් එවයි

විදේශයන්හි සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් මසක් තුළ මෙරටට ඒවා ඇති මුදල් ප්‍රමාණය 2021 අප්‍රේල් මාසයෙන් පසුව ප්‍රථම වතාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර්...

ශ්‍රී ලන්කන්, ටෙලිකොම් ඇතුළු ආයතන 7ක රජයේ කොටස් විකුණන්න තීරණයක් – මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශය

මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශය යටතේ වන ආයතන හතක රජය සතු කොටස් විකිණීමට තීරණය කර ඇතැයි එම අමාත්‍යංශය...

රාජ්‍ය ව්‍යවසායයන් ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කඩිනම් කිරීමට නව සමාගමක්

2022 අතුරු අයවැය මෙන්ම 2023 වර්ෂය සඳහා වන අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමේදී ද රාජ්‍ය ව්‍යවසායයන් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා වන යෝජනාව ජනාධිපතිවරයා...