මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිගෙන් ජනපතිට ලිපියක්

නිදහස් සහ සාධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය වටපිටාව සකස්කර දෙන ලෙස ඉල්ලා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නිමල් පුංචිහේවා මහතා ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක්...

මැතිවරණ කොමිසම තුළ කිසිදු බෙදීමක් නෑ – මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති

මැතිවරණ කොමිසම තුළ කිසිදු බෙදීමක් නොමැති බවත් පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළේ සියලුම සාමාජිකයන්ගේ එකඟතාවය මත බවත්...

ඊළාම් කියන වචනයේ කිසිදු වැරැද්දක් නැහැ – මහින්ද දේශප්‍රිය

ඊළාම් යන වචනයේ කිසිදු වැරැද්දක් නොමැති බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත. පෞද්ගලික රූපවාහිනි වැඩසටහනකදී නිවේදකයා...