මහ බැංකු අධිපති

ආර්ථික අර්බුදයට හේතුව මහ බැංකු අධිපති පවසයි…

රට ආර්ථික අර්බුදයකට ලක් වූයේ අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී නිවැරදි උපදෙස් පාලකයන්ට ලබානොදීම හේතුවෙන් බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා...

පොලී අනුපාත අඩු කිරීමේ වාසිය ජනතාවට නොදුන්නොත් බැංකුවලට ඉලක්ක ලබා දීමට සිදු වේ – මහ බැංකු අධිපති

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතිකය අඩු කිරීමේ වාසිය වෙළඳපොළට ලබා දීමට බැංකු කටයුතු කළ යුතු බවත් එසේ නොකළහොත්...

දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ක්‍රියාවලියෙන් බැංකු නිදහස් – මහ බැංකු අධිපති

දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ක්‍රියාවලියෙන් බැංකු නිදහස් කෙරෙන බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසයි. එම තීරණය ගෙන ඇත්තේ...